[Coca Cola] Tik Tok – Hashtag Challenge cùng 150 KOLs

5 months ago 79

Chinh phục Tik Tok- Hashtag Challenge của Coca Cola cùng hơn 150 Influencers

Client: Coca Cola

Dịch vụ triển khai: Tik Tok- Hashtag Challenge với150+ Influencers

Thời gian triển khai: 12/2019

Kết quả đạt được:

74M Views 14,6K Videos tham gia thử thách với hashtag #ChieuBungHungKhoi

Read Entire Article