DIG, TVB, DAG, HQC, PLP, XHC, VTL, TTZ, NTH, DNP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu - Cafef.vn

1 month ago 42

CTCP Đầu tư phát triển Xây dựng (DIG): CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã bán toàn bộ 15.966.720 cp (tỷ lệ 5,06%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận ngày 19/5/2020.

CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB): Ông Trần Thành Trung, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 165.140 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 8 cp. Giao dịch thực hiện từ 5/6 đến 3/7/2020.

CTCP Tập đoàn nhựa Đông Á (DAG): Ông Nguyễn Bá Hùng, Tổng Giám đốc, đã mua 540.840 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.840.030 cp (tỷ lệ 5,48%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 2/7/2020.

CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (HQC): Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân đã bán 8.166.330 cp trong tổng số 8,2 triệu cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 30.078.328 cp (tỷ lệ 6,31%). Giao dịch thực hiện từ 3/7 đến 6/7/2020.

CTCP Nhựa Pha Lê (PLP): Quỹ ngoại Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã bán 374.780 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.508.990 cp (tỷ lệ 6,04%) xuống 1.134.210 cp (tỷ lệ 4,54%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 30/6/2020.

CTCP Xuân Hòa Việt Nam (XHC): Ông Đào Đức Chính, Chủ tịch HĐQT, đã mua 343.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.541.000 cp (tỷ lệ 7,31%). Giao dịch thực hiện ngày 6/7/2020.

Trong khi đó và Nguyễn Thị Vân Anh – em dâu ông Đào Đức Chính – đã bán 343.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 391.300 cp (tỷ lệ 1,86%). Giao dịch thực hiện ngày 6/7/2020.

CTCP Vang Thăng Long (VTL): Ông Phạm Xuân Hà, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 1.044.865 cp (tỷ lệ 20,65%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/7 đến 6/8/2020.

CTCP Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung (TTZ): Bà Trần Thị Thanh Na, ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 624.792 cp (tỷ lệ 8,25%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/7 đến 31/7/2020.

CTCP Thủy điện Nước Trong (NTH): Ông Nguyễn Đình Xuân, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 306.600 cp. Trước giao dịch ông Xuân sở hữu 610.161 cp (tỷ lệ 5,65%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/7 đến 7/8/2020.

CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP): Ông Ngỗ Đức Vũ, Phó Chủ tịch HĐQT, đã mua 120.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 641.036 cp (tỷ lệ 0,64%). Giao dịch thực hiện ngày 6/7/2020.

Nguyên Phương

Theo Nhịp sống kinh tế

Read Entire Article