ĐÓN GIÁNG SINH CÙNG STICKER VIETJET AIR “AMY XMAS”

5 months ago 87

ĐÓN GIÁNG SINH CÙNG STICKER "AMY XMAS"Bây giờ bạn vẫn đang ngồi ở văn phòng, chưa biết mở lời rủ crush đi chơi Giáng…

Posted by Vietjet on Tuesday, December 24, 2019


Khách hàng: Vietjet Air


Dịch vụ: Nội dung sáng tạo linh vật


Thời gian: 12/2019 – 1/2020


Kết quả đạt được:
– Tổng số lượt tải: 760k
– Tổng số lượt thích: 20k

Read Entire Article