About Us

Mediad.vn là một dự án phi lợi nhuận, xuất phát từ mong muốn của chính đội ngũ admin với mong muốn được cập nhập tin tức mới nhất về chuyên ngành, tổng hợp & phân loại đủ tốt.

Tại sao phải làm mediad.vn?

Vì ở Việt Nam rất ít những website chia sẻ kiến thức chuyên ngành đều đều về Marketing nói chung.

Vì sự chia sẻ thường diễn ra trong khoảng thời gian khá ngắn, người đọc luôn phải loay hoay tìm kiến thức và nơi chia sẻ mới.

Tuy nhiên nếu tổng hợp lại chúng ta sẽ có rất nhiều nội dung hữu ích tới độc giả.

Các nhà sản xuất nội dung cũng được lợi khi chúng tôi mang đến truy cập và liên kết quay trở lại cho họ.


🔥 một dự án của MediaZ