Tết nhất là phải chất cùng Sticker Amy độc quyền của Vietjet Air

5 months ago 93

TẢI NGAY STICKER AMY TẾT, CHÚC TẾT THẬT PHONG CÁCH🌸Tết nhất là phải chất, mà đã chất là phải tải bộ sticker Amy chúc…

Posted by Vietjet on Friday, January 17, 2020

Khách hàng: Vietjet Air

Dịch vụ: Nội dung sáng tạo linh vật

Thời gian: 12/2019 – 1/2020

Kết quả đạt được:
– Tổng số lượt tải: 760k
– Tổng số lượt thích: 20k

Read Entire Article