Vượt thử thách “Hashtag Challenge” #saycocoxim trên Tiktok cùng Cocoxim

5 months ago 83

   

*Search Hashtag #Saycocoxim trên Tiktok để biết thêm chi tiết


Khách hàng: Cocoxim Vietnam

Dịch vụ triển khai: Hashtag Challenge, In-feeds Ads, Truyền thông thương hiệu.

Thời gian triển khai: 6 ngày. 1-6/8/2019

Kết quả đạt được:

Views: 17M Người tham gia: 13K Video gửi lên: 17K Engagement: 731K

Read Entire Article